Deel twee van al het werk

Buizerd = (staat voor) B http://youtu.be/WvFaMXziVOw